ŠTA JE GREH ? Greh kao izvor psihičkih problema.

GREH KAO IZVOR PSIHIČKIH OBOLJENJA Zanimljivo je da primetimo samu reč „greh“. Da li srbski jezik daje dodatno objašnjene te reči? Reč greh je u korenu reči greška, pogreška, pogrešiti. Pogrešku možemo da definišemo i kao promašaj. Dakle srbski jezik greh dodatno objašnjava i kao grešku, pogrešku, promašaj. Promašaj nekog cilja, greška u koracima, mislima, […]