MISTIČNA MEDICINA – Dr Voren Piters

500,00 RSD

Koji se sve kriterijumi mogu koristiti za razdvajanje istine od laži kada je u pitanju lečenje?
Odakle sve dolazi? Koji je izvor?
Ima li koren u misticizmu?
U šta je verovao osnivač?
Kakav je bio njegov život?
Koje društvo upražnjava tu tehniku?
Ko je koristi i koje su joj terapije?
Koji je konačni pravac u kome ide terapija?
Da li sledi poznate poznate zakone fiziologije?